پلتفرم نرم افزارهای شایگان

پلتفرم نرم افزارهای شایگان

محصولات شرکت شایگان سیستم از جمله حسابگر ، حقوق پرسنلی و دستمزد و اموال بیش از ۲۵ سال است که تولید وعرضه میشود. درحال حاضر نسخه های تحت ویندوز با نامهای حسابگر Cyber Account ، حقوق پرسنلی و دستمزد Payroll…