نرم افزارهای شایگان مناسب چه اصنافی است ؟

نرم افزارهای شایگان مناسب چه اصنافی است ؟

نرم‌افزارهای شایگان‌سیستم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاملا پارامتریک بوده و با تنظیم کاربران در صنوف مختلف قابل استفاده است. نام برخی از صنوف که بیشترین استفاده را از نرم‌افزارهای این شرکت داشته اند به این ترتیب است: امور بازرگانی…