شرایط و روشهای پشتبانی

شرایط و روشهای پشتبانی

کاربران شرکت شایگان سیستم می توانند جهت امور آموزشی نرم افزار علاوه بر جلسات نصب و آموزش اولیه (که تعداد و ساعات آن بسته به نوع نرم افزار خریداری شده متغیر می باشد ) در کلاسهای آموزشی که هفته ای…