محتوی بسته های نرم افزاری

محتوی بسته های نرم افزاری

محصولات ارائه شده شرکت شایگان ‌سیستم به صورت بسته‌های نرم‌افزاری آماده (Application) بوده و شامل لوح فشره برنامه، مطالب آموزشی و قفل سخت‌افزاری است که به خریداران تقدیم می‌گردد.